Nedbemanninger i Relacom

Publisert: 09.11.17
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Teleentreprenørselskapet Relacom, som bygger, drifter og vedlikeholder teknisk infrastruktur, planlegger å nedbemanne med mellom 255-275 årsverk. Selskapet skal fortsatt være landsdekkende, men arbeider samtidig med en plan for omlegging av avdelingsstrukturen.  Målet er å tilpasse antall lokasjoner til effektiv drift og god kundebehandling. Omleggingen skal gjennomføres uten negative konsekvenser for selskapets kunder.

– Dette er en knalltøff situasjon for alle ansatte i selskapet. Mange av EL og IT Forbundets medlemmer blir berørt. De tillitsvalgte reiser nå landet rundt for å ivareta hvert enkelt medlem best mulig, sier Reidunn Wahl, forbundssekretær i EL og IT Forbundet.

Relacom har i dag ca. 1400 ansatte fordelt over hele Norge, og er en del av Relacom Group med virksomhet i Sverige, Finland og Danmark med totalt 3000 medarbeidere i Norden.

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.