Nedbemanning i Hålogaland Kraft

Publisert: 03.09.14

– innholdet kan være utdatert

Kraftselskapets adinistrerende direktør, Rolf Inge Roth, forklarer til ht.no hvorfor det må store innsparinger til. 

  • Hålogaland Kraft har høyere kostnader enn konkurrende selskaper
  • Lave kraftpriser fører til tap av innntekter på egenprodusert kraft
  • Endringer i rammevilkår fra myndighetene for drift av nettselskaper, blant annet knyttet til struktur og effektivitet
Alle avdelinger påvirkes

Administrende direktør Roth sier ingenting om hvordan nedbemanningen skal skje, bortsett fra at det kommer til å gjelde alle avdelinger. Han sier også at nedbemanningen er kommunisert med de tillitsvalgte, skriver ht.no.

Eierkrav

Ifølge Roth er innsparingene en følge av tydelige krav fra selskapets eiere, og er både styrebehandlet og godt forankret i styret.

Hålogaland Kraft eies av kommunene Gratangen, Harstad kommune (Bjarkøy), Ibestad, Kvæfjord, Lødingen, Skånland og Tjeldsund.


Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.