Nedbemanning gjør mange uføre

Publisert: 14.12.10

– innholdet kan være utdatert

Om det er lav eller høy arbeidsledighet har liten betydning. Det er bemerkelsesverdig, siden man skulle vente at flere ville falle ut av arbeidsmarkedet når det er høy ledighet enn når forholdene er lettere, viser en forskningsartikkel som er gjengitt i Navs eget tidsskrift Arbeid og velferd.

– En forklaring kan være at personene som mister jobben i en høykonjunktur i gjennomsnitt er mindre ressurssterke enn dem som mister jobben i en lavkonjunktur, da nedbemanning rammer bredere, heter det i forskningsartikkelen av seniorrådgiver Jon Petter Nossen i Nav.

Prosessen fram mot uførepensjon vil uansett ta tid. Det kan bidra til å redusere betydningen av hvordan situasjonen var på arbeidsmarkedet da nedbemanningen skjedde, mener forskerne.

Større risiko for menn

Veien til uføretrygd er kortere for menn enn for kvinner etter nedbemanning. Risikoen øker også med alderen, og det er i størst grad de med lav utdanning som rammes.

Forskningsartikkelen er en gjennomgang av tidligere studier som er gjort de siste 20-30 årene om sammenhengen mellom nedbemanning og helserelaterte ytelser.

– For arbeidstakere som mister jobben som følge av nedbemanning, viser studien en markant økning i sannsynligheten for å bli uførepensjonert og for å motta andre helserelaterte ytelser, konkluderer artikkelen.

Motstridende virkninger

Nedbemanning påvirker også dem som beholder jobben. Men det er ikke grunnlag for å si at nedbemanning generelt øker sykefraværet, mener Nossen.

Nedbemanning på arbeidsplassen kan få motstridende virkning for dem som blir igjen. Noen ganger fører det til en forverring av arbeidsmiljøet. Noen reagerer med frykt for selv å miste jobben, andre opplever savn av kolleger eller økt arbeidsmengde. I andre tilfeller kan nedbemanning ha en positiv effekt ved at det leder til nye utfordringer. Studiene viser også at nedbemanning kan ha en viss disiplineringseffekt.

Nye rutiner

I år innførte Nav nye rutiner for å ta imot og følge opp personer som mister jobben. Alle skal gjennomgå behovsvurdering, og noen skal vurderes nærmere for arbeidsevne.

Sven Ove Svensson, direktør for tjenester i Nav, mener det er viktig å samarbeide med virksomheter som står i fare for å nedbemanne eller gå konkurs. Det gir mulighet for at Nav kan bistå de berørte ansatte.

– Vi kan da holde møter hvor vi informerer om arbeidsmarkedet og ledige stillinger og om NAVs tjenester. Det kan være dagpenger, registrering som arbeidssøker, selvbetjeningstjenester på nav.no og arbeidsrettede tiltak, sier Svensson til Arbeid og velferd. (ANB-NTB)

Relevante artikler

Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.
Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.