NBTF krever solidaransvar for hovedentreprenører

Publisert: 03.09.10

– innholdet kan være utdatert

Erfaringer fra NBTFs medlemsforbund viser at jo flere underentreprenører dess større risiko for at det oppstår problemer, for de ansatte spesielt og for samfunnet generelt. Når oppgavene deles opp og prisene presses, må det gå på bekostning av noe. Så lenge hovedentreprenøren kan dra nytte av lave priser uten å måtte stå til ansvar for problemene, kommer dette problemet til å fortsette å vokse. Målet bør være færrest mulig underleverandører.

Landene bestemmer selv hvilken løsning som er best for å sikre at de ansatte får best mulig arbeidsvilkår hos en underentreprenør. Erfaringer fra Norge og Finland viser at både lover og kollektive avtaler kan brukes for å sikre hovedentreprenørs ansvar. Men til tross for lovgivning og kollektive avtaler, så kreves det sterke fagorganisasjoner som har myndighet mulighet til å etterprøve/kontrollere at regler og avtaler overholdes.

Et annet ansvar hos hovedentreprenør kan være relatert til skatter og avgifter ettersom svart arbeid er vanlig i byggebransjen. At hovedentreprenør er den som sitter med ansvaret for dette, kan være en effektiv måte å bekjempe svart arbeid og sosial dumping på, uavhengig av om reglene er basert på nasjonal lovgivning eller kollektive avtaler.

NBTF mener at offentlige myndigheter allerede i startfasen skal være med og sikre at kun de seriøse aktørene får oppdragene. Dette innebærer blant annet at land, som ennå ikke har ratifisert ILO-konvensjon 94, inkludert Sverige, skal gjøre det. ILO-konvensjon 94 krever at offentlige myndigheter skal sikre at lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldende lover og avtaler.

Vi konstaterer at EU-lovgivningen på flere punkter er i strid med ILO-konvensjonen når det gjelder faglige rettigheter. NBTF krever at EU-lovgivningen må overholde alle ILO-konvensjoner, og at disse må stå over EU-lovgivning.

Kontakter:

Danmark
Peter Hougård Nielsen, TIB, +45 20719703
Gunde Odgaard, BAT-kartellet, +45 40747475

Finland
Sakari Lepola, Puuliitto, +358 400425198
Matti Harjuniemi, Rakennusliitto, +358 505535178

Island
Gudmundur Gunnarsson +354 8931400

Norge
Hans O. Felix, EL & IT Forbundet, +47 23063411/+47 90855815
Steinar Karlsen, Fellesforbundet, +47 90156609

Sverige
Jan Rudén, SEKO, +46 705235375
Per-Olof Sjöö, GS,  +46 703252260
Hans Tilly, Byggnads,+46 705526740

Relevante artikler

Styrking av medlemmene økonomi er en prioritet. Vil endre hvordan lønna reguleres i mellomoppgjørene
Klokka 04.00 natt til onsdag 17. april ble det brudd i tarifforhandlingene mellom EL og IT Forbundet og NHO på Telenoroverenskomsten
Her kan de lese kravene som EL og IT Forbundet fremmer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK).

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.