Navnendring for YIT

- innholdet kan være utdatert

YIT-konsernet har splittet selskapet i to separate, selvstendige selskap.
Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland forblir i YIT.
De delene av YIT som omfatter tekniske bygginstallasjoner og service er overført til Caverion Group. I Norge vil dermed all eksisterende virksomhet i YIT AS videreføres under Caverion Norge AS, melder Caverion/YIT på sin nettside.
Alle ansatte blir med videre, skriver Caverion på sin hjemmeside.