NAV vurderer egne regler

- innholdet kan være utdatert

Kritikken gjorde at Arbeidsdepartementet ba direktoratet om en rapport, som nå er offentliggjort.
På bakgrunn av rapporten har direktoratet bestemt at alle klagesaker om avslag etter 1. januar i år skal vurderes påny. Gjennomgangen skal være ferdig innen 15. desember.
Samtidig skal direktoratet lage et nytt og partene inviteres til å være med  utformingen.
Dagpenger under permittering – foreløpig vurdering av praksis