NAV vurderer egne regler

Publisert: 12.11.12

– innholdet kan være utdatert

Kritikken gjorde at Arbeidsdepartementet ba direktoratet om en rapport, som nå er offentliggjort.

På bakgrunn av rapporten har direktoratet bestemt at alle klagesaker om avslag etter 1. januar i år skal vurderes påny. Gjennomgangen skal være ferdig innen 15. desember.

Samtidig skal direktoratet lage et nytt og partene inviteres til å være med  utformingen.

Dagpenger under permittering – foreløpig vurdering av praksis

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.