“Nasjonal Aksjon Lærebedrift”

Publisert: 05.01.12

– innholdet kan være utdatert

Fag- og yrkesopplæringen i Norge skjer i nært samarbeid mellom myndighetene og arbeidslivets parter. LO mener at en av de viktigste oppgavene å løse innen trepartssamarbeidet er tilgang på nok læreplasser for unge som søker yrkesfaglige utdanningsprogram, og at opplæringen som gis holder god kvalitet.

Tillitsvalgte er viktige

I dette arbeidet er tillitsvalgtes engasjement for fagopplæringen viktig. LOs ønsker med sin deltakelse i fellesaksjonen å understøtte forbundenes og LOs distriktsapparat sitt lokale samarbeid med NHO og fylkeskommunene. Målet er å oppnå flere læreplasser og utvikle samarbeid mellom arbeidslivet og skolen i faget Prosjekt til fordypning.

“Nasjonal Aksjon Lærebedrif”t kan bidra til å nå hovedmålsettingen i den nye samfunnskontakten om fag- og yrkesopplæring som er under utarbeiding med myndighetene.

Kick-off 13. januar 2012

Første aktivitet i aksjonen skjer med kick-off i NHO 13.januar der organisasjonenes distriktsapparat skal være med å planlegge aktivitetene i den nasjonale aksjonen.

May-Britt Christensen er prosjektleder for “Nasjonal Aksjon Lærebedrif”t i LO.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.