«Nasjonal Aksjon Lærebedrift»

- innholdet kan være utdatert

Fag- og yrkesopplæringen i Norge skjer i nært samarbeid mellom myndighetene og arbeidslivets parter. LO mener at en av de viktigste oppgavene å løse innen trepartssamarbeidet er tilgang på nok læreplasser for unge som søker yrkesfaglige utdanningsprogram, og at opplæringen som gis holder god kvalitet.
Tillitsvalgte er viktige
I dette arbeidet er tillitsvalgtes engasjement for fagopplæringen viktig. LOs ønsker med sin deltakelse i fellesaksjonen å understøtte forbundenes og LOs distriktsapparat sitt lokale samarbeid med NHO og fylkeskommunene. Målet er å oppnå flere læreplasser og utvikle samarbeid mellom arbeidslivet og skolen i faget Prosjekt til fordypning.
«Nasjonal Aksjon Lærebedrif»t kan bidra til å nå hovedmålsettingen i den nye samfunnskontakten om fag- og yrkesopplæring som er under utarbeiding med myndighetene.

Kick-off 13. januar 2012


Første aktivitet i aksjonen skjer med kick-off i NHO 13.januar der organisasjonenes distriktsapparat skal være med å planlegge aktivitetene i den nasjonale aksjonen.
May-Britt Christensen er prosjektleder for «Nasjonal Aksjon Lærebedrif»t i LO.