Nakkesmerter i arbeidslivet

Publisert: 22.03.11

– innholdet kan være utdatert

60 prosent av de som har disse plagene, mener jobben er årsaken. Det er store variasjoner mellom yrkesgruppene, og andelen er større blant kvinner enn menn.

Unge sliter med muskelplager

Jevnt over rapporterer unge yrkesaktive (16–24 år) i noe større grad enn eldre at de utfører hardt fysisk arbeid og har vonde arbeidsstillinger og ensidige arbeidsoppgaver. Smerter i nakke, skulder og rygg er utbredt blant unge arbeidstakere, og forskning fra STAMI viser at muskel og skjelettplager også er utbredt blant de som har vært kort tid i jobb.

Stipendiat Therese N. Hanvold har, sammen med forskerne Morten Wærsted og Bo Veiersted ved STAMI, foretatt en studie der hun har sett på smerter i nakke, skulder og øvre rygg hos yrkesskoleelever, i overgangen fra skole til arbeidsliv. Undersøkelsen baserer seg på selvrapporterte plager og resultatene viser at mange sliter med muskel- og skjelettplager. Samtidig er det kun få som rapporterte om alvorlig smerte.

173 yrkesskoleelever på vei ut i arbeidslivet har blitt fulgt fra siste året på videregående skole og gjennom de to første årene i arbeidslivet. Elever fra frisørfaget, elektrikerfaget og tegning, form og farge, har deltatt i undersøkelsen. Dette er også yrker hvor muskel og skjelettplager er særlig utbredt. I følge tall fra Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse, er frisører blant den gruppen som er mest utsatt for belastninger, og 34 prosent av frisørene rapporterte om smerter i nakke og skulder. Det viser seg at de som hadde smerter mens de gikk på videregående skole, hadde tre ganger høyere risiko for å få slike smerter når de kom ut i jobb.

Arbeid med armene hevet øker risikoen for nakkesmerter Frisør- og elektrikeryrket er eksempler på yrker hvor forekomsten av muskel- og skjelettplager er høy samtidig som gjennomsnittsalderen er lav. Yrkene involverer betydelige lokaliserte fysiske belastninger på grunn av arbeid med armene hevet – uten støtte. Dette er en arbeidsstilling som er godt dokumentert som en risikofaktor for nakke- og skulderplager. Det er påvist i ulike studier at selv små reduksjoner i arbeid med albuene hevet over skulderhøyde kan gi redusert risiko for senebetennelse i skulderen.

Relevante artikler

Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.
Onsdag 22. mai startet forhandlingene mellom EL og IT Forbundet og Fornybar Norge i Næringslivets Hus i Oslo.
22. og 23. mai avholdes forhandlinger på IKT-overenskomsten mellom EL og IT Forbundet og Abelia.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.