Nærmere bredbånd til alle

- innholdet kan være utdatert

I dag sendes forslag til regelverk for auksjonen av frekvenser i 800 MHz-, 900 MHz- og 1800 MHz-båndene ut på høring. Det er Post- og teletilsynet som på oppdrag fra Samferdselsdepartementet administrerer auksjonen. Auksjonen planlegges gjennomført i desember i år.
Regjeringen stiller krav til en dekningsgrad på minst 98 prosent ved tildeling av frekvenser i den såkalte dekningsblokka i 800 MHz-båndet. Dekningskravet skal innfris i løpet av fem år etter at tillatelsene er gitt, og det legges til grunn at tilbudt tjeneste skal ha en gjennomsnittelig overføringshastighet på minst 2 Mbit/s.
I tillegg vil regjeringen årlig sette av minst 150 millioner kroner til utbygging av bredbånd i områder som i dag ikke har et slikt tilbud eller der tilbudet er dårlig.
– Å sikre alle i Norge et bredbåndstilbud av grunnleggende god kvalitet er viktig for å sikre verdiskaping og bosetting i hele landet, sier samferdselsministeren.
Kunngjøring fra Post- og teletilsynet
Høring av forslag til auksjonsregler