Nærmere bredbånd til alle

Publisert: 15.08.13

– innholdet kan være utdatert

I dag sendes forslag til regelverk for auksjonen av frekvenser i 800 MHz-, 900 MHz- og 1800 MHz-båndene ut på høring. Det er Post- og teletilsynet som på oppdrag fra Samferdselsdepartementet administrerer auksjonen. Auksjonen planlegges gjennomført i desember i år.

Regjeringen stiller krav til en dekningsgrad på minst 98 prosent ved tildeling av frekvenser i den såkalte dekningsblokka i 800 MHz-båndet. Dekningskravet skal innfris i løpet av fem år etter at tillatelsene er gitt, og det legges til grunn at tilbudt tjeneste skal ha en gjennomsnittelig overføringshastighet på minst 2 Mbit/s.

I tillegg vil regjeringen årlig sette av minst 150 millioner kroner til utbygging av bredbånd i områder som i dag ikke har et slikt tilbud eller der tilbudet er dårlig.

– Å sikre alle i Norge et bredbåndstilbud av grunnleggende god kvalitet er viktig for å sikre verdiskaping og bosetting i hele landet, sier samferdselsministeren.

Kunngjøring fra Post- og teletilsynet

Høring av forslag til auksjonsregler

Relevante artikler

Trenger du håndverker? Da er det lurt å tenke gjennom spørsmålet som nå stilles i den nasjonale Tettpå-kampanjen. Kampanjen skal hjelpe forbrukerne å velge seriøse håndverkere.
Med et solide ja-flertallet i Energiavtale 1-uravstemningen er EL og ITs sentrale tariffoppgjør ferdig. – En stor takk til alle tillitsvalgte og medlemmer, skriver Bjørn Fornes i denne hilsenen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.