Nå kommer feriepengene:Hva har du krav på?

Publisert: 08.06.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Arbeidstakere får ikke lønn under ferie. Da får de feriepenger som er tjent opp året før. Dersom du ikke har vært i jobb eller fått utbetalt arbeidsledighetstrygd året før, har du ikke opptjent feriepenger.

Du har rett på ferie, men ikke feriepenger.

Les også: Ferie – rettigheter og plikter

Alle arbeidstakere har rett på minimum 10,2 prosent av dette feriepengegrunnlaget. De som er over 60 år, har rett på minimum 12, 5 prosent.

Den 5. ferieuke er enten en del av tariffavtalen der du jobber eller er nedfelt i din individuelle lønnsavtale. Dersom du har fem ferieuker, har du krav på å få 12 prosent av feriepengegrunnlaget. De som er over 60 år rett på 14,3 prosent.

Hva baserer feriepengene seg på?

Feriepenger beregnes på grunnlag av arbeidsvederlaget (lønn, bonus og provisjonsbasert lønn). Dette skal være utbetalt i opptjeningsåret (Ferieloven §10).

Les mer på arbeidslivet.no

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.