Nå kan du bli syk uten å tape feriedager

- innholdet kan være utdatert

Alle har rett på fire uker ferieTidligere fikk arbeidstakerne kun kompensert for sykdom i ferien etter at den enkelte hadde vært syk i minst seks virkedager. Ferieloven sikret dermed ikke norske arbeidstakere minst fire uker i løpet av året, noe som er et krav i EUs arbeidstidsdirektiv. 

All ferie kan overføresDet er heller ingen begrensninger på hvor mye ferie du kan overføre til neste år.  Tidligere var det en begrensing på to uker av ferien. Dette innebar at langtidssykemeldte arbeidstakere kunne risikere å ikke få brukt alle feriedagen sine. Begrensingen er nå opphevet.

Får ikke ferie utbetalt i pengerTidligere var det mulig å bytte manglende ferieuttak med penger. Denne retten er nå falt bort, slik at en ikke lengre kan få utbetalt ikke-avviklede feriedager i form av ekstra feriepenger eller lønn.

Mer om dine ferierettigheter:http://www.arbeidslivet.no/Arbeid1/Arbeidstid/Rettigheter-og-plikter-ved-ferie/