Nå kan du bli syk uten å tape feriedager

Publisert: 27.04.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Alle har rett på fire uker ferie

Tidligere fikk arbeidstakerne kun kompensert for sykdom i ferien etter at den enkelte hadde vært syk i minst seks virkedager. Ferieloven sikret dermed ikke norske arbeidstakere minst fire uker i løpet av året, noe som er et krav i EUs arbeidstidsdirektiv. 

All ferie kan overføres

Det er heller ingen begrensninger på hvor mye ferie du kan overføre til neste år.  Tidligere var det en begrensing på to uker av ferien. Dette innebar at langtidssykemeldte arbeidstakere kunne risikere å ikke få brukt alle feriedagen sine. Begrensingen er nå opphevet.

Får ikke ferie utbetalt i penger

Tidligere var det mulig å bytte manglende ferieuttak med penger. Denne retten er nå falt bort, slik at en ikke lengre kan få utbetalt ikke-avviklede feriedager i form av ekstra feriepenger eller lønn.

Mer om dine ferierettigheter:

http://www.arbeidslivet.no/Arbeid1/Arbeidstid/Rettigheter-og-plikter-ved-ferie/

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.