Mye vann i kraftmagasinene

- innholdet kan være utdatert

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) deler landet inn i tre områder i sin statistikk. Høyest magasinfylling ved utgangen av uke 29 hadde Sørøst-Norge (område 1) med 78,4 prosent. Dette området fikk en økning på 4,2 prosent bare på en uke.
Vest-Norge (område 2) hadde lavest magasinfylling med 67,3 prosent, mens Midt- og Nord-Norge (område 3) hadde en fyllingsgrad på 77,5 prosent.

Les mer om vannmagasinene på nettsiden til NVE.