Mye bra i arbeidslivs-meldingen

- innholdet kan være utdatert

Arbeidet med den 300 sider lange meldingen har tatt lang tid. For lang tid vil kanskje noen si. Den skulle ha vært presentert før sommeren, men kommer altså nå og ble fredag presentert på Arbeiderpartiet og LOs felles valgkampåpning.
– Det er en helhetlig gjennomgang av norsk arbeidsliv og det er viktig at den er blitt så bred som mulig. Noen hadde kanskje ønsket seg litt mer lesetid før valget, men EL & IT Forbundet har vært med på prosessen i flere runder og gitt innspill både til Arbeiderpartiet og andre partier. Vi er godt kjent med stoffet, sier Solhaug til Nettverk.

Gir signaler


– Valget dreier seg om hvordan kommunene skal styres og ikke minst om hvordan kommunene og fylkeskommunene opererer som arbeidsgiver. Hvordan arbeidsmiljøet er i kommunene påvirker velferdstilbudene, mener Solhaug. Han oppfordrer tillitsvalgte i EL & IT Forbundet til å løfte saken frem i valgkampen. – Det har vi allerede signalisert. Det er en trøst at meldingen også finnes i en kortversjon. Vi har et stort antall klubber over hele landet. Det betyr at vi har noen tusener som kan bidra, konstaterer forbundssekretæren.

Bredt spekter


Meldingen berører mange av de områdene EL & IT Forbundet er opptatte av.
– Noen av tiltakene er vurderings- og drøftingstiltak, men en sånn melding gir jo forpliktelser på mange ulike nivåer. At det fremmes forslag er tyngre enn at det skal utredes. Men vi forutsetter at når regjeringen ønsker å utrede spørsmål, er dette et signal om at regjeringen ønsker å gjøre noe med problemene som beskrives, og det er vi fornøyd med, sier Henning Solhaug.
– Forskning viser at mange er fornøyd med arbeidsplassen sin. Det er veldig positivt. Bryter du ned på enkeltspørsmål blir bildet litt annerledes. Mange arbeidstakere utsettes for støy støv, kjemikalier, mobbing, monotont arbeid og stadige omstillinger. Vi har også problemer med utstøting, og for mange blir stående utenfor arbeidslivet. Dette er ting vi må ta tak i, mener Solhaug.
Les hele artikkelen på Nettverks hjemmeside.