Mye å rette opp i statsbudsjettet

- innholdet kan være utdatert

Regjeringens usosiale forslag til statsbudsjettet har i utgangspunktet ikke flertall i Stortinget. Sekretariatet i LO vil derfor trekke fram viktige områder for forbedringer gjennom den forestående behandling partiene imellom.
LO vil videre sammen med forbundene utdype og konkretisere dette behovet overfor Stortinget, som:Ideologi ligger også bak flere tiltak rettet mot å privatisere offentlige tjenester til ulempe både for brukere og ansatte.
Les hele sekretariatsuttalelsen.