Motstand mot TISA-forhandlingene

Publisert: 02.10.15

– innholdet kan være utdatert

TISA-avtalen (Trade in Services Agreement) er en avtale om handel med tjenester. Totalt 51 land er med i forhandlingene, inkludert Norge.

Mange frykter at en slik avtale vil føre til at offentlige tjenester åpnes for private markedsaktører, og at avtalen skal gjøre privatisering og liberalisering i offentlige tjenester irreversibel.

Les mer på LOs hjemmeside

Relevante artikler

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.