Møte med stortingspolitikere

- innholdet kan være utdatert

Konsekvenser av outsourcing/offshoring, samfunnsansvaret når det gjelder å ta vare på nasjonal IKT-kompetanse og kontroll over utviklingen av kritisk infrastruktur på helsefeltet var blant temaene EL og IT Forbundet reiste på møte med stortingspolitikere.

Forbundet var invitert sammen med Fagforbundet og NITO.

Fra EL og IT Forbundet deltok nestleder Vidar Hennum og forbundssekretærene Hjørdis Henriksen fra utviklingsavdelingen og Reidunn Wahl fra forhandlingsavdelingen.