Møte med stortingspolitikere

Publisert: 13.10.16
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Konsekvenser av outsourcing/offshoring, samfunnsansvaret når det gjelder å ta vare på nasjonal IKT-kompetanse og kontroll over utviklingen av kritisk infrastruktur på helsefeltet var blant temaene EL og IT Forbundet reiste på møte med stortingspolitikere.

Forbundet var invitert sammen med Fagforbundet og NITO.

Fra EL og IT Forbundet deltok nestleder Vidar Hennum og forbundssekretærene Hjørdis Henriksen fra utviklingsavdelingen og Reidunn Wahl fra forhandlingsavdelingen.

 

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.