Motbeviser midlertidighet som springbrett

- innholdet kan være utdatert

Dagens regler sier at vilkåret for å ansette midlertidig, er at arbeidet er av midlertidig karakter.
En liberalisering som gjør det mulig å ansette midlertidig uten dette vilkåret, fører mest sannsynlig til flere midlertidige og færre faste stillinger.
Konsekvensene er:
Både i Norden og OECD har midlertidige ansatte fem ganger så høy risiko for å bli ledige som en fast ansatte.
OECD kaller «springbrettargumentet» for «feilaktig» og er én av OECDs konklusjoner i Employment Outlook 2014.
Konklusjonene er gjengitt i samfunnsnotatet.