Motbeviser midlertidighet som springbrett

Publisert: 22.10.14

– innholdet kan være utdatert

Dagens regler sier at vilkåret for å ansette midlertidig, er at arbeidet er av midlertidig karakter.

En liberalisering som gjør det mulig å ansette midlertidig uten dette vilkåret, fører mest sannsynlig til flere midlertidige og færre faste stillinger.

Konsekvensene er:

  • Vanskeligere å få fast stilling
  • Lettere å miste jobben


Både i Norden og OECD har midlertidige ansatte fem ganger så høy risiko for å bli ledige som en fast ansatte.

OECD kaller “springbrettargumentet” for “feilaktig” og er én av OECDs konklusjoner i Employment Outlook 2014.

Konklusjonene er gjengitt i samfunnsnotatet.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.