Moderat vekst for bemannings-bransjen

Publisert: 14.02.12

– innholdet kan være utdatert

Bransjestatistikken, som NHO Service legger fram, viser at markedet for bemanningstjenester har vært variert i 4. kvartal. Innenfor flere områder har det vært nedgang i forhold til året før, blant annet innenfor helsesektoren, hotell/restaurant/kantine (HORECA) og økonomi.

Likevel er det, totalt for hele bransjen, en moderat vekst på 2,7 prosent målt mot 4. kvartal 2010. Først og fremst på grunn av fortsatt gode tider i byggebransjen.

– Utviklingen i 2011, sett under ett, ble noe svakere enn forventet, sier fagsjef i NHO Service Even Hagelien.

Les mer på NHO Service sine sider.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.