Moderat interesse for kraftspørsmål

Publisert: 08.04.10

– innholdet kan være utdatert

Det som først og fremst avgjør folks interesse for kraftrelaterte problemstillinger er alder, forklarer Eva Fosby Livgard, avdelingsleder i TNS Gallup og ansvarlig for TNS Gallups Energibarometer.  Blant de under 44 år er det ikke mer enn 19 prosent som viser spesiell interesse for denne type spørsmål. Blant de over 60 år ligger andelen på 38 prosent.

Vannkraft og alder

I følge TNS Gallup er trolig noe av årsaken at de aller eldste har et annet forhold til vannkraften enn de yngre.

-Mange eldre har sett vannkraftutbyggingens betydning for velstandsøkning og næringsutvikling i landet vårt, fortelle Livgard. – I målingene våre er de aller eldste gjennomgående mer positive til kraftnæringen, de er mer fornøyde med kraftselskapet sitt, og de leser mer av den informasjonen de mottar som gjelder kraftrelaterte problemstillinger.

Svakere interesse

Det samme spørsmålet ble stilt i 2003 da strømprisen også lå på meget høyt nivå. Den gang var interessen betydelig høyere. I følge TNS Gallups Energibarometer svarte 43 prosent den gang at de var interessert eller svært interessert i kraftspørsmål.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.