Mobiliserer til protest

- innholdet kan være utdatert

Virkningene av den finansielle, økonomiske og sosiale krisa har nå nådd utålelige nivåer i en rekke europeiske land», skriver Den europeiske faglige samorganisasjonen (EFS) i en pressemelding foran den mest omfattende faglige mobiliseringen noensinne. For første gang skal det gjennomføres streiker og demonstrasjoner i alle de 27 EU-landene.

Aksjonen gjennomføres dagen før nok et EU-toppmøte skal diskutere den europeiske gjeldskrisa og vedta pakten som gir EU utvidete fullmakter til sørge for at medlemslandene overholder budsjettdisiplinen.


EFS beskylder EU-lederne for å ha satset ensidig på innstramminger og nedskjæringer som vei ut av krisa. «Denne krisa tjener allerede som påskudd for å angripe selve den sosiale modellen i Europa, rettferdiggjøre kutt i lønninger og sosiale goder, svekke de sosiale sikkerhetsnettene, gjøre arbeidsmarkedet hyperfleksibelt og angripe faglige rettigheter», oppsummerer EFS.


Fagbevegelsen krever at sysselsetting, økonomisk vekst, sosial rettferdighet og solidaritet nå får plass øverst på den europeiske dagsorden.


Les Oppdatert oversikt over den økonomiske tilstanden i Europas land fra Los Brussel-kontor.