Mobbing og psykisk helse

- innholdet kan være utdatert

Dette viser en ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) hvor hensikten var å undersøke sammenhengen mellom mobbing og psykisk helse over tid.
I denne studien besvarte 1971 norske arbeidstagere fra 20 virksomheter spørsmål om blant annet mobbing og psykisk helse to ganger med to års mellomrom. Virksomhetene representerer både privat og offentlig sektor, og ulike yrkesgrupper.
Mobbing på arbeidsplassen
Mobbing på arbeidsplassen ble i denne studien definert som plaging, fornærmelser, negativ særbehandling som må ha skjedd gjentatte ganger over de siste seks månedene og at personen som opplever dette har opplevd vanskeligheter med å forsvare seg selv. Det blir ikke regnet som mobbing hvis det er snakk om to like sterke parter som er i konflikt med hverandre, eller episoden er en isolert hendelse.
I undersøkelsen rapporterte 4.5 prosent av arbeidstagerne ved første måling at de hadde opplevd mobbing i løpet av de siste 6 månedene. Videre rapporterte 1.2 prosent at de opplevde mobbing ved både første og andre måling.
– Selv om det ikke var en stor prosentandel av respondentene i denne studien som opplevde mobbing, viser våre resultater at det kan føre til alvorlige konsekvenser for dem som rammes. Dette er det viktig å ta på alvor, sier leder for dette prosjektet, Avdelingsdirektør ved STAMI, Stein Knardahl. 
Les mer om undersøkelsen på Stami.no.