Mobbing et sosialt problem

Publisert: 23.08.12

– innholdet kan være utdatert

Resultater fra nyere studier i Norge, hvor en har fulgt organisasjoner og mennesker over tid (prospektivt), viser at mobbing hadde en uavhengig effekt på psykisk helse. Dette styrker konklusjonene fra tidligere forskning om at mobbing på arbeidsplassen er en risikofaktor for psykiske plager.

Funn fra de nye studiene tyder på at det kan eksistere en ond sirkel ved at de som blir mobbet har høyere risiko for å oppleve psykiske plager, samtidig som arbeidstakere med psykiske plager er mer utsatt for mobbing enn andre.

Les mer om temaet på stami.no.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.