Mobbing et sosialt problem

Publisert: 23.08.12

– innholdet kan være utdatert

Resultater fra nyere studier i Norge, hvor en har fulgt organisasjoner og mennesker over tid (prospektivt), viser at mobbing hadde en uavhengig effekt på psykisk helse. Dette styrker konklusjonene fra tidligere forskning om at mobbing på arbeidsplassen er en risikofaktor for psykiske plager.

Funn fra de nye studiene tyder på at det kan eksistere en ond sirkel ved at de som blir mobbet har høyere risiko for å oppleve psykiske plager, samtidig som arbeidstakere med psykiske plager er mer utsatt for mobbing enn andre.

Les mer om temaet på stami.no.

Relevante artikler

Trenger du håndverker? Da er det lurt å tenke gjennom spørsmålet som nå stilles i den nasjonale Tettpå-kampanjen. Kampanjen skal hjelpe forbrukerne å velge seriøse håndverkere.
Med et solide ja-flertallet i Energiavtale 1-uravstemningen er EL og ITs sentrale tariffoppgjør ferdig. – En stor takk til alle tillitsvalgte og medlemmer, skriver Bjørn Fornes i denne hilsenen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.