Mistanke om ulovlige arbeidstider

- innholdet kan være utdatert

Tipset omhandler IT-arbeidere som jobber for en indisk underleverandør som brukes ved DNBs hovedkontor i Oslo. Varsleren mener å ha bevis for at It-arbeiderne jobber opp mot 14-16 timer i døgnet – syv dager i uka.

– Vi tar tipset alvorlig. Derfor har vi bedt Arbeidstilsynet gjennomføre et tilsyn hos DNB, sier Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet.

Seriøst arbeidslivArbeidstilsynets hovedoppgave er å føre tilsyn med at arbeidsmiljølovens krav følges, og skal ifølge Arbeids- og sosialdepartementet ha et særlig fokus på useriøsitet, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

– Penger tjent på sosial dumping er tjuvgods, og arbeidstid er absolutt et element i dette. Det undergraver det gode arbeidsliv og rettferdige konkurranse mellom bedrifter. Derfor forfølger alle slike tips, sier Andersen.

Arbeidstilsynet skal følge oppArbeidstilsynet bekrefter ovenfor NRK at de skal granske saken.

Les NRKs omtale av saken. https://www.nrk.no/norge/xl/arbeidstilsynet-gransker-vipps-prosjektet-1.12983488