Mistanke om ulovlige arbeidstider

Publisert: 15.06.16
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Tipset omhandler IT-arbeidere som jobber for en indisk underleverandør som brukes ved DNBs hovedkontor i Oslo. Varsleren mener å ha bevis for at It-arbeiderne jobber opp mot 14-16 timer i døgnet – syv dager i uka.

– Vi tar tipset alvorlig. Derfor har vi bedt Arbeidstilsynet gjennomføre et tilsyn hos DNB, sier Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet.

Seriøst arbeidsliv

Arbeidstilsynets hovedoppgave er å føre tilsyn med at arbeidsmiljølovens krav følges, og skal ifølge Arbeids- og sosialdepartementet ha et særlig fokus på useriøsitet, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

– Penger tjent på sosial dumping er tjuvgods, og arbeidstid er absolutt et element i dette. Det undergraver det gode arbeidsliv og rettferdige konkurranse mellom bedrifter. Derfor forfølger alle slike tips, sier Andersen.

Arbeidstilsynet skal følge opp

Arbeidstilsynet bekrefter ovenfor NRK at de skal granske saken.

Les NRKs omtale av saken. https://www.nrk.no/norge/xl/arbeidstilsynet-gransker-vipps-prosjektet-1.12983488

 

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.