Mini-veileder om faste ansettelser

Publisert: 06.11.18
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Stortinget har vedtatt nye regler om ansettelser og innleie i arbeidsmiljøloven. De nye reglene gjelder fra 1. januar 2019. Vi har i den forbindelse lagd en mini-veileder.

Her kan du laste ned veilederen som pdf

Her kan du laste ned trykkfilen

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.