Mindre kurs for midlertidige

Publisert: 03.09.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

FAFOs analyser viser at midlertidig ansatte deltar mindre på kurs, og at arbeidsgivere er mindre villig til å investere i deres kompetanse. I 2013 deltok litt over halvparten, 53 prosent, av faste ansatte på kurs eller annen etterutdanning. Dette er nesten ti prosentpoeng flere enn andelen midlertidig ansatte.

Mer formell kompetanse

For videreutdanning som gir formell kompetanse er det motsatt – her deltar midlertidige ansatte noe mer enn fast ansatte. Men slik utdanning foregår på tross av dårlig tilrettelegging fra arbeidsgiver: sannsynligheten for at arbeidsgiver finansierer videreutdanning er under halvparten så stor for midlertidige som for fast ansatte. Videreutdanning ser dermed ut til å være en individuell strategi for å komme i en bedre posisjon på arbeidsmarkedet.

Les mer på arbeidslivet.no.

Les hele rapporten: Lærevilkår i norsk arbeidsliv. Utjevning eller mot nye kompetansegap?

 

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.