Millionbot til TrønderEnergi Nett

Publisert: 18.12.12

– innholdet kan være utdatert

TrønderEnergi Nett AS har brutt flere krav som skal bidra til et effektivt kraftmarked og rasjonell nettdrift. Brudd på disse kravene vil kunne lede til høyere strømpris og nettleie for strømkundene. Overtredelsesgebyret på en million kroner indikerer at NVE mener det foreligger grove brudd på regelverket, skriver NVE i en pressemelding.

Brudd på 2 paragrafer

TrønderEnergi Nett AS (TEN) har ifølge NVEs vedtak brutt krav om

  • funksjonelt skille etter energiloven § 4-7 annet og tredje led
  • krav om nettselskapets nøytralitet etter avregningsforskriften § 8-1 første ledd
  • krav om program for overvåking av nettselskapets nøytralitet etter avregningsforskriften § 8-1 a.

Les  mer på nettsiden til NVE.

Relevante artikler

Trenger du håndverker? Da er det lurt å tenke gjennom spørsmålet som nå stilles i den nasjonale Tettpå-kampanjen. Kampanjen skal hjelpe forbrukerne å velge seriøse håndverkere.
Med et solide ja-flertallet i Energiavtale 1-uravstemningen er EL og ITs sentrale tariffoppgjør ferdig. – En stor takk til alle tillitsvalgte og medlemmer, skriver Bjørn Fornes i denne hilsenen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.