Millionbot til TrønderEnergi Nett

Publisert: 18.12.12

– innholdet kan være utdatert

TrønderEnergi Nett AS har brutt flere krav som skal bidra til et effektivt kraftmarked og rasjonell nettdrift. Brudd på disse kravene vil kunne lede til høyere strømpris og nettleie for strømkundene. Overtredelsesgebyret på en million kroner indikerer at NVE mener det foreligger grove brudd på regelverket, skriver NVE i en pressemelding.

Brudd på 2 paragrafer

TrønderEnergi Nett AS (TEN) har ifølge NVEs vedtak brutt krav om

  • funksjonelt skille etter energiloven § 4-7 annet og tredje led
  • krav om nettselskapets nøytralitet etter avregningsforskriften § 8-1 første ledd
  • krav om program for overvåking av nettselskapets nøytralitet etter avregningsforskriften § 8-1 a.

Les  mer på nettsiden til NVE.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.