Milliardinvesteringer i ekombransjen

Publisert: 24.05.17

– innholdet kan være utdatert

I fjor investerte selskapene i ekombransjen 10,7 milliarder i elektroniske kommunikasjonstjenester og infrastruktur. Det er nesten 1,8 milliarder kroner mer enn i 2015. Det viser oversikten for 2016 fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Den sterkeste veksten var i fibermarkedet, både for investeringer med fire milliarder kroner og antall abonnenter. Totalomsetningen var rundt 34 milliarder kroner og inntektene kom i hovedsak fra vår bruk av mobiltelefoner og bredbånd hos private og i næringslivet.

EL og IT Forbundet er fornøyd med at det investeres i ekombransjen og at stadig flere innbyggere og næringslivet får gode løsninger. Forbundet mener at denne teknologien er viktig for å bidra til å løse og å takle klimeandringene.

Noen faktatall for 2016

  • To millioner private abonnenter for fast bredbånd
  • 763 000 abonnementer for fiber (38 prosent av alle bredbånd)
  • Stadig flere går over fra kontantkort til faktura-abonnement for mobil
  • Inntektene fra mobilbruk ble 500 millioner lavere enn i 2015, noe som skyldes redusert pris for bruk av mobil i utlandet.
  • Nedgang for bruk av fasttelefon
  • Liten nedgang for TV-abonnementer, men sterk vekst i fiberoverføring av TV.

Mer informasjon om ekommarkedet og ulike statistikker kan du lese på nkom.no

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.