Milliardbeløp unndras i EU

- innholdet kan være utdatert

EU-parlamentet har flere ganger etterlyst en bedre lovgivning som kan håndtere svart arbeid og parallelle økonomier, som er ulikt fra medlemsland til medlemsland.
Skader økonomien
Svart og ulovlig arbeid skader økonomien, skaper utrygge arbeidsplasser, fører til unndragelse av skatter og avgifter er skadelig for forbrukerne og fører til ulik konkurranse mellom virksomheter.Slike virksomheter kan blant annet være postkasseselskaper og useriøse utleieselskaper.
12 konkrete tiltak
Den europeiske føderasjonen av bygnings- og trearbeidere (EFBT) har fremmet et dokument med 12 konkrete punkter for å forebygge, avdekk og straffe ulovlig arbeid i byggeindustrien. Punktene skal inkluderes i en egen EU-lovgivning rundt problemene. Blant punktene er tiltak mot postkasseselskaper, utleie av arbeidskraft, utstedelse av ID-kort, solidaransvar og bedre kontroll og undersøkelser.
Les mer i vedlagte dokument.
I tillegg til de konkrete punktene lanserer EFBT en kampanje innen EU mot ulovlig arbeid i byggebransjen. Kampanjen retter seg mot håndheving av dagens regler (EU og nasjonalt) om lønn, arbeidsforhold og sosial beskyttelse.