Midlertidighet: Verktøy for arbeidsgivere

Publisert: 07.11.13

– innholdet kan være utdatert

Regjeringen og arbeidsgiversiden vil øke muligheten for å bruke midlertidige ansettelser. Begrunnelsen er at det gir enklere inngang for svake grupper i arbeidslivet, at det kan bedre deres muligheter, samt samlet sett øke sysselsettingen.

Siden forrige debatt om temaet under Bondevik II er det kommet mye ny forskning som viser at:

  • mer midlertidig gir den enkelte arbeidsgiver større spillerom og mindre risiko for “uheldige ansettelser”
  • lettere inngang til arbeidslivet, men lettere å falle ut
  • et fleksibelt system for arbeidsgiver kan dermed gi  en rekke ulemper for den enkelte, spesielt økonomisk og mulighet for lån


Les LOs rapport om midlertidighet.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.