Midlertidighet: Verktøy for arbeidsgivere

- innholdet kan være utdatert

Regjeringen og arbeidsgiversiden vil øke muligheten for å bruke midlertidige ansettelser. Begrunnelsen er at det gir enklere inngang for svake grupper i arbeidslivet, at det kan bedre deres muligheter, samt samlet sett øke sysselsettingen.
Siden forrige debatt om temaet under Bondevik II er det kommet mye ny forskning som viser at:Les LOs rapport om midlertidighet.