Midlertidige ansettelser og sysselsetting

Publisert: 09.01.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

I dag kan det ansettes midlertidig når arbeid er av midlertidig karakter som vikar, sesong, opplæring og tiltak. Over åtte prosent av ansatte er i dag midlertidige.

Nå foreslås det at alle kan ansettes midlertidig uten begrunnelse. Regjeringen foreslår en kvoteregel og en karanteneregel som ikke vil hindre at andelen midlertidige øker kraftig.

Samfunnsnotatet "Midlertidige ansettelser og sysselsetting"

Tviler på springbretteffekt

Regjeringens hovedargument for "oppmyking" er å peke på at i dag har personer med midlertidig ansettelse større sjanse for å ha fast jobb i framtiden enn de som er arbeidsledige (en såkalt springbretteffekt).

Dårlige erfaringer

Dette gjør regjeringen til tross for at OECD avviser at det er et argument for reform. OECD peker på at det viktige ikke er ikke muligheten til fast jobb før reformen, men hvordan reformen påvirker denne muligheten og risikoen for å falle ut av arbeidslivet. OECD mener erfaringene er dårlige.

Økt midlertidighet endrer balansen i arbeidslivet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, gir økt usikkerhet for den enkelte og manglende låneadgang. Erfaringene fra Sverige, hvor nå 17 prosent er midlertidig ansatt og 2/3 av kvinnelige ansatte under 25 år er midlertidige, er klart negative.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.