Midler til basiskompetanse

- innholdet kan være utdatert

Midlene kommer fra «Program for basiskompetanse i arbeidslivet» (BKA), som forvaltes av VOX, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.
BKA-ordningen er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk og skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.
– Å styrke medarbeidernes grunnleggende ferdigheter gir bedre gjennomføring av arbeidsoppgaver, færre feil og mer motiverte ansatte. Det gir gevinst for bedriften, den enkelte medarbeider og samfunnet, sier Jan Ellertsen, direktør i Vox.
Les mer om kriterier og søknad her.