Midler til basiskompetanse

Publisert: 22.10.13

– innholdet kan være utdatert

Midlene kommer fra “Program for basiskompetanse i arbeidslivet” (BKA), som forvaltes av VOX, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.

BKA-ordningen er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk og skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

– Å styrke medarbeidernes grunnleggende ferdigheter gir bedre gjennomføring av arbeidsoppgaver, færre feil og mer motiverte ansatte. Det gir gevinst for bedriften, den enkelte medarbeider og samfunnet, sier Jan Ellertsen, direktør i Vox.

Les mer om kriterier og søknad her.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.