Mer vold i arbeidslivet

- innholdet kan være utdatert

Den årlige rapporten fra Den internasjonale faglige samorganisasjonen (IFS) ble lagt fram for ILO-konferansen i FN-bygningen i Geneve onsdag.
Tallene for 2013 viser en økning av vold mot arbeidere og tillitsvalgte verden over.

Økt vold


1951 fagorganiserte ble i fjor utsatt for vold, og 629 ble fengslet etter å ha bedrevet vanlig fagforeningsarbeid.
I ti land ble fagforeningsledere drept. Flest i Colombia, der 26 fagorganiserte ble drept i 2013.

Streikeretten under press


I 87 av 139 land er på ulikt vis yrkesgrupper hindret i å streike. I 37 land er det gitt bøter eller fengselsstraffer til deltakere i lovlige streiker.
Streikeretten er også en het sak på ILO-konferansen som pågår nå, der arbeidsgiversiden mener det ikke står noe i ILO-konvensjonene som sikrer streikeretten.
Les hele rapporten her.