Mer vold i arbeidslivet

Publisert: 05.06.14

– innholdet kan være utdatert

Den årlige rapporten fra Den internasjonale faglige samorganisasjonen (IFS) ble lagt fram for ILO-konferansen i FN-bygningen i Geneve onsdag.

Tallene for 2013 viser en økning av vold mot arbeidere og tillitsvalgte verden over.

Økt vold

1951 fagorganiserte ble i fjor utsatt for vold, og 629 ble fengslet etter å ha bedrevet vanlig fagforeningsarbeid.

I ti land ble fagforeningsledere drept. Flest i Colombia, der 26 fagorganiserte ble drept i 2013.

Streikeretten under press

I 87 av 139 land er på ulikt vis yrkesgrupper hindret i å streike. I 37 land er det gitt bøter eller fengselsstraffer til deltakere i lovlige streiker.

Streikeretten er også en het sak på ILO-konferansen som pågår nå, der arbeidsgiversiden mener det ikke står noe i ILO-konvensjonene som sikrer streikeretten.

Les hele rapporten her.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.