Mer velferd takk!

Publisert: 10.02.11

– innholdet kan være utdatert

Mange europeiske land er i dag som skjær i sjøen som alle andre ønsker å styre unna. De nordiske landene er det derimot mange som nå ser opp til. EU har i mange sammenhenger sett til de nordiske landene for inspirasjon. Det økonomiske toppmøtet i Davos viet også sin oppmerksomhet mot den nordiske velferdsmodellen.

Med lav arbeidsledighet, høy sysselsetting hos begge kjønn, gode lønns- og arbeidsvilkår og høy produktivitet skiller de nordiske landene seg ut fra en ellers dyster finansiell krise- situasjon. Men det er ingen selvfølgeligheter som skjuler seg bak velferdsmodellen. Man kan ikke bare velge elementer man syns ser bra ut eller kopiere ideen i sin helhet. Den nordiske velferdsmodellen er en villet situasjon. Gjennom bevisste politiske valg gjennom mange år har vi i dag oppnådd en samfunnsorganisering som skiller seg ut i positiv forstand.  

Det er denne utviklingen de nordiske sosialdemokratene og fagbevegelsen ønsker å fortsette. SAMAK har blitt enige om at den nordiske velferdsmodellen skal forskes på. Formålet er videreutvikle velferdssamfunnet.

Les SAMAKs uttalelse her.

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.