Mer klimavennlig stat

Publisert: 30.08.11

– innholdet kan være utdatert

I ett år skal de ti virksomhetene beregne egne utslipp og kartlegge hvordan de kan bli klimanøytrale. Klimareduserende tiltak skal gjøres innenfor eksisterende rammer.

 Norge skal bli klimanøytral i 2030. Staten, med sine 140 000 ansatte, er både en stor arbeidsplass og innkjøper av tjenester og varer. Staten sitter i en nøkkelposisjon og er dermed en viktig bidragsyter i arbeidet med å redusere klimautslipp, sier Erik Solheim.

Årlig handler det offentlige inn varer og tjenester for om lag 386 milliarder kroner (2009). Arbeidet med Klimanøytral stat har hovedfokus på energisparing og økt andel av fornybar energi i bygg, en mer klimavennlig bilpark og smart bruk av IKT. Mange statlige virksomheter har allerede innført både store og små miljøsparende tiltak, alt fra videokonferanser til dobbeltsidig utskrift.

Miljøledelse lønner seg

– Miljøledelse lønner seg både økonomisk og miljømessig. Dersom videokonferanser kan erstatte 1 av 5 flyreiser blant statsansatte, vil vi få en samlet samfunnsøkonomisk besparelse på omtrent 327 millioner kroner, påpeker Solheim.

De ti virksomhetene som setter i gang er Husbanken, Skattetaten, Sykehuset i Vestfold, Fylkesmannen i Aust-Agder, Klima og forurensingsdirektoratet, Sjøfartsdirektoratet, Statsbygg, Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås, Direktoratet for forvaltning og IKT og Miljøverndepartementet.

Les mer på miljøverndepartementets sider.

Relevante artikler

Vi har satt oss som mål å organisere mange flere innenfor IT-bransjen. Derfor søker vi nå etter en engasjert og dedikert person til stillingen som rådgiver IT.
Telenor velger å kvitte seg med over 100 ansatte, inkludert hele kundesentret på Rørvik nord i Trøndelag. EL og IT Forbundet reagerer på begrunnelsen som selskapet gir for oppsigelsene.
Kontoret er stengt fra 22. mars til 2. april.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.