Mental helse og arbeidslivet

Publisert: 27.10.11

– innholdet kan være utdatert

Mentale helseproblemer står ikke bare for en betydelig del av det totale sykefraværet, men er ellers forbundet med store sosiale problemer og konsekvenser. Kan vi forbedre mulighetene for gjeninntreden i arbeidslivet for medarbeidere med mentale helseproblemer?

Høye kostnader

I en dansk stortingsmelding fra 2010 estimeres den totale kostnaden for direkte og indirekte kostnader knyttet til psykiske helseproblemer i Danmark til om lag 55 milliarder. Estimater fra de andre nordiske landene er i samme størrelsesorden. I Danmark utgjør kostnadene for medisinsk hjelp kun 10 prosent av totalen. Resten kommer fra førtidspensjon, sykefravær over lang tid og nedsatt arbeidsevne.

Tilbake i arbeid

I den danske stortingsmeldingen rapporteres det at man ved å forbedre behandlingsinnsatsen kan forebygge enkelte arbeidsrelaterte konsekvenser av helseproblemer. Det er også funnet indikasjoner på at en kombinasjon av arbeid og behandling reduserer sykefraværet og gjør at man kommer raskere tilbake i arbeid. I slike tilfeller er det viktig at arbeidsplassen tilrettelegger arbeidsoppgaver og rutiner for den ansatte.

Dagsseminar om mental helse og arbeidslivet

NIVA Nordic Tour arrangeres på STAMI 22. november, og tema i år er mental helse, sykefravær og gjeninntreden i arbeidslivet. På dette seminaret vil en rekke forskere belyse problemstillinger rundt psykisk helse og gjeninntreden til arbeidslivet ut fra ulike pespektiver.

Les mer på stami.no

Les mer om seminaret her.

Relevante artikler

Vi har satt oss som mål å organisere mange flere innenfor IT-bransjen. Derfor søker vi nå etter en engasjert og dedikert person til stillingen som rådgiver IT.
Telenor velger å kvitte seg med over 100 ansatte, inkludert hele kundesentret på Rørvik nord i Trøndelag. EL og IT Forbundet reagerer på begrunnelsen som selskapet gir for oppsigelsene.
Kontoret er stengt fra 22. mars til 2. april.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.