Mekling for IKT-avtalen

- innholdet kan være utdatert

Forbundet har meldt plassfratredelse for 157 medlemmer i selskapene CGI, Evry, StayOn og Tussa IKT.
Mekler er Richard Saue.