Medvirkning viktig i arbeidslivet

Publisert: 25.03.10

– innholdet kan være utdatert

Dette er konklusjoner i rapporten (NOU 2010:1) det såkalte Medvirkningsutvalget har laget for Arbeidsdepartementet.

– Jeg vil lese utvalgets rapport med stor interesse. Det er gode nyheter at det er så stor oppslutning om ordningene. Nå vil vi oppfordre flest mulig til å ta dem aktivt i bruk. Det er bra for både virksomhetene og arbeidstakerne, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Medvirkningsutvalget har først og fremst vurdert de indirekte medvirknings- og medbestemmelsesordningene (arbeidsmiljøutvalg, verneombud og styrerepresentasjon), men mener at også den medvirkningen og medbestemmelsen som skjer direkte mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker, er svært viktig. Det er her arbeidstakerne opplever størst grad av innflytelse.

Utvalget viser til at det er bred oppslutning om ordningene, at det i hovedsak er tale om å videreutvikle og forbedre de ordningene som allerede finnes, og at styrket kunnskap vil føre til økt og bedre bruk. En hovedoppgave blir derfor er å sørge for at ”det glade budskap” når ut til flest mulig av de som ikke har tatt dette i bruk. 

Arbeidsdepartementet sender nå rapporten ut på alminnelig høring.

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
Etter mekling er EL og IT Forbundet og NHO enige i forhandlingene på Telenoroverenskomsten.
– Forhandlingsviljen må økes betraktelig om dette ikke skal ende i konflikt.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.