Pensjonistmedlemmer

Våre pensjonister betaler 1 392 kroner i 2020.

Summen dekker de kollektive forsikringer (innbo- og grunnforsikring), men ikke frivillige forsikringer (eks reiseforsikring). Etter fylte 75 år er medlemskapet gratis, med unntak for frivillige forsikringer.