Pensjonistmedlemmer

Våre pensjonister betaler 1 392 kroner i 2020.

Summen dekker de kollektive forsikringer (innbo- og grunnforsikring), men ikke frivillige forsikringer (eks reiseforsikring). Etter fylte 75 år er medlemskapet gratis, med unntak for frivillige forsikringer.

Relevante artikler

Retningslinjer og informasjon for kurs og konferanser i EL og IT Forbundet. (Vedtatt i forbundsstyremøte 3. desember 2019)
Gjennom ditt medlemskap får du tilgang på en rekke spennende kurs, møter og konferanser. Ved deltakelse dekker forbundet alle utgifter samt tapt arbeidsfortjeneste etter gjeldende satser.
Konferansen avholdes en gang i året, og tar for seg forskjellige temaer knyttet til etterutdanning for LOK-området, både organisatoriske og faglige tema blir normalt behandlet på disse konferansene.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.