Medlemsdebatten foran skjema

Publisert: 06.11.12

– innholdet kan være utdatert

Dette er tredje gang LO arrangerer en medlemsdebatt hvor alle medlemmene blir spurt i forkant av LO-kongressen og stortingsvalget. LO-kongressen avholdes medio mai og debatten varer helt fram til 3. mai.

Bidra på statistikken!

På LOs temasider om medlemsdebatten ligger statistikker for deltakelse per forbund, per fylke og kjønn. I dag ligger EL & IT Forbundet på en fjerdeplass etter Arbeidernes Presseforbund (APF), Skolenes Landsforbund (SL) og Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF).Dette varerier fra dag til dag, det er bare å delta, så kommer EL & IT Forbundet enda høyere på statistikken.

Følg medlemsdebatten på LOs egne temasider.

Skjema i fagbladet

– Alle medlemmer har fått eller får skjema til medlemsdebatten sendt hjem med fagbladet. Faktisk strømmer besvarelseneallerede inn, sier Øyvind T. Hansen på LOs informasjonsavdeling til LO-Aktuelt.

Det er ennå for tidlig å komme med noen tall om oppslutningen annet enn et generelt inntrykk av at det ligger svært godt an. – Det som preger innspillene så langt er «trygghetssakene». For eksempel er pensjon et svært viktig tema. Her er det ikke mye eksperimenter, sier Hansen.

Faktaflak

LO har i forbindelse med medlemsdebatten utarbeidet faktaflak om noen utvalgte områder i Høyre/Frps programforslag.

Last ned faktaflakene her.

LO vil senere utarbeide flere faktaflak og en særskilt gjennomgang av de politiske partienes ståsted i arbeidslivspolitikken.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.