Medlemmer hjelper Lærdal-samfunnet

- innholdet kan være utdatert

Lærdal Energi får hjelp av minst åtte energsiselskaper. Det er slik ”dugnadsinnsats” som kan gjøres når det er mange mindre selskaper med lokalkunnskap som avsetter folk og utstyr.
Det er kjent at minst åtte energiselskaper bruker av egne ressurser for å skaffe strøm tilbake til Lærdalsøyri. Det er Aurland Energi, Årdal Energi, Luster Energi, Sognekraft, Sunnfjord Energi, Sogn og Fjordane Energi, BKK og Østfold Energi.
Mannskapet har arbeidet med innkopling og innfasing av nødstrømsaggregater. Målet er at alle strømkundene i Lærdal skal ha strøm i løpet av dagen.
I og med at hovedstrømledningen er ødelagt, blir det foreløpig ingen fullverdig levering. Det oppfordres om at kundene er sparsomme med forbruket, men at Lærdal Energi har håp om å ordne hovedlinjen fordi koplingsanlegget ikke er helt utbrent.
EL & IT Forbundet sender en hilsen til alle sine medlemmer som arbeider i Lærdal og takker samtidig for innsatsen.

Telenettet er viktig


Vi sender også en hilsen til våre medlemmer i Eltel Networks, som er Telenors selskap med ansvar for service og vedlikehold i området. I likhet med strøm er et oppegående telenettet viktig for liv og helse.
Både fastnett og mobilnett ble slått ut og serviceselskapet har brukt mange ressurser på å få nettet opp igjen.