Medarbeiderdrevet innovasjon

Publisert: 07.05.13

– innholdet kan være utdatert

For LO har det hele tiden vært viktig å demonstrere at norske arbeidstakere representerer kunnskap og erfaringer som er viktig å ta i bruk på alle arbeidsplasser for å kunne øke Norges innovasjonsevne og utvikle den enkeltes arbeid.

Håndbok

I samarbeid med partene i arbeidslivet og næringsdepartementet laget LO i 2010 en håndbok om dette temaet. Håndboken er skrevet for ledere, medarbeidere og tillitsvalgte. Den er utarbeidet av International Research Institute of Stavanger (IRIS) og NTNU Samfunnsforskning på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet, i samarbeid med LO og NHO.

Last ned håndboken her.

Nordisk MDI

For å fremme medarbeiderdrevet innovasjon i Norden arrangerte Norges formannskap i Nordisk Ministerråd et arbeidsseminar i Oslo 28. og 29. november 2012. Seminaret samlet eksperter, representanter fra arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner og myndigheter fra Finland, Sverige, Danmark og Norge for å dele erfaringer og drøfte videre utvikling av MDI som et nordisk konkurransefortrinn.

 Det er nå publisert en rapport som oppsummerer arbeidet på seminaret.

Last ned rapporten her.

 

 

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.