Medarbeiderdrevet innovasjon

Publisert: 07.05.13

– innholdet kan være utdatert

For LO har det hele tiden vært viktig å demonstrere at norske arbeidstakere representerer kunnskap og erfaringer som er viktig å ta i bruk på alle arbeidsplasser for å kunne øke Norges innovasjonsevne og utvikle den enkeltes arbeid.

Håndbok

I samarbeid med partene i arbeidslivet og næringsdepartementet laget LO i 2010 en håndbok om dette temaet. Håndboken er skrevet for ledere, medarbeidere og tillitsvalgte. Den er utarbeidet av International Research Institute of Stavanger (IRIS) og NTNU Samfunnsforskning på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet, i samarbeid med LO og NHO.

Last ned håndboken her.

Nordisk MDI

For å fremme medarbeiderdrevet innovasjon i Norden arrangerte Norges formannskap i Nordisk Ministerråd et arbeidsseminar i Oslo 28. og 29. november 2012. Seminaret samlet eksperter, representanter fra arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner og myndigheter fra Finland, Sverige, Danmark og Norge for å dele erfaringer og drøfte videre utvikling av MDI som et nordisk konkurransefortrinn.

 Det er nå publisert en rapport som oppsummerer arbeidet på seminaret.

Last ned rapporten her.

 

 

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.