Måtte stenge byggeplasser

Publisert: 30.10.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Kontrollen avslørte flere brudd på ulike regelverk.

Foreløpige tall viser at:
  • 55 byggeplasser, 189 foretak og 547 arbeidstakere ble kontrollert
  • 111 arbeidstakere manglet eller fikk inndratt HMS-kort
  • arbeidet på sju byggeplasser ble stanset på grunn av fare for liv og helse
  • det ble avdekket 40,1 millioner i skyldig skatt, arbeidsgiver- og merverdiavgift
  • ett foretak er anmeldt for bruk av svart arbeid, to foretak er anmeldt for bruk av ulovlig arbeidskraft
  • fire personer er anmeldt for å arbeide uten oppholdstillatelse
  • en person er utvist på grunn av ulovlig opphold i Norge
  • NAV Kontroll skal utrede ti saker for mulig trygdesvindel

 

Det er svært alvorlige forhold når vi må stenge byggeplasser, understreker Knut Andreas Lervåg, som ledet aksjonen i Bergen.

Les hva Arbeidstilsynet skriver om aksjonen.

Kontrollen ble gjennomført av Arbeidstilsynet, Skatteetaten, politiet, NAV Kontroll, kemnerkontorene i Oslo, Bergen og Os, samt byggesaksavdelingen i Bergen kommune. 

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.