Matpengesatsen endret

- innholdet kan være utdatert

Dette er nedfelt i en egen protokoll mellom partene.