Masteroppgave om privatisering

Publisert: 20.05.10

– innholdet kan være utdatert

Linn Herning er rådgiver i For Velferdsstaten.  I sin masteroppgave ”Fra etat til konsern” sammenlikner hun utviklingen av det statlige engasjementet innen telesektoren, jernbanen og elektrisitetssektoren fra 1970-tallet og frem til 2006. Hun viser hvordan en sterk fagbevegelse og en desentralisert maktstruktur, sammen med gradvise reformer og glidende overgang til en nyliberal orden var de viktigste forklaringene på hvorfor Norge ble det hun kaller en treg reformator.

Linn Herning løfter blikket  i en kronikk i Klassekampen som tar for seg det faktum at styringen og eierskapet av norsk infrastruktur har blitt totalt endret siden 1970-tallet. Telesektoren, jernbanen og den statlige elektrisitetssektoren som var direkte statlig eid gjennom en enhetlig etatsstruktur er i dag fragmentert, delvis konkurranseutsatt, delvis privatisert, delvis skilt ut og solgt, mens ”kjernevirksomheten” er organisert i målstyrte, divisjonerte, aksjekonsern. Kronikken er basert på masteroppgaven.

Les hele kronikken på for velferdsstaten.no. Her finner du også en lenke til masteroppgaven.

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
Etter mekling er EL og IT Forbundet og NHO enige i forhandlingene på Telenoroverenskomsten.
– Forhandlingsviljen må økes betraktelig om dette ikke skal ende i konflikt.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.