Marsjerte mot sosial dumping

- innholdet kan være utdatertEt hundretalls norske tillitsvalgte fra Arbeidsmansforbundet, Fellesforbundet og EL & IT Forbundet markerte sitt standpunkt i gatene og utenfor EU-parlamentet. I gatene vandret arbeidstakere fra bygg,- transport- og landbrukssektoren, hovedsaklig fra Belgia og tilgrensende land, skriver Nettverk.

Møtte EU-politikere


Samtidig med demonstrasjonen møtte en delegasjon fra den europeiske føderasjonen for bygnings- og trearbeidere (EFBWW) EUs kommisjonær for blant annet arbeidsliv, Laszlo Andor, og en gruppe EU-parlamentarikere i forbindelse med EUs revisjon av håndhevingsdirektivet.


EFBWW frykter at revisjonen i beste fall ikke vil gjøre noen ting for å bedre situasjonen for Europas millioner migrantarbeidere, i verste fall at det blir enda verre.


Krever tiltak


De deltakende europeiske forbund og føderasjoner krever
Bygningsføderasjonen ble oppfordret til å komme med bevis på sosial dumping og utplassering og hvordan dagens regulativ blir brukt av blant andre postkasseselskaper for å unngå å betale skatter og avgifter.


Pressemelding fra EFBWW/EFBT.