Marsjerte mot sosial dumping

Publisert: 24.01.13

– innholdet kan være utdatert


Et hundretalls norske tillitsvalgte fra Arbeidsmansforbundet, Fellesforbundet og EL & IT Forbundet markerte sitt standpunkt i gatene og utenfor EU-parlamentet. I gatene vandret arbeidstakere fra bygg,- transport- og landbrukssektoren, hovedsaklig fra Belgia og tilgrensende land, skriver Nettverk.

Møtte EU-politikere

Samtidig med demonstrasjonen møtte en delegasjon fra den europeiske føderasjonen for bygnings- og trearbeidere (EFBWW) EUs kommisjonær for blant annet arbeidsliv, Laszlo Andor, og en gruppe EU-parlamentarikere i forbindelse med EUs revisjon av håndhevingsdirektivet.

EFBWW frykter at revisjonen i beste fall ikke vil gjøre noen ting for å bedre situasjonen for Europas millioner migrantarbeidere, i verste fall at det blir enda verre.

Krever tiltak

De deltakende europeiske forbund og føderasjoner krever

  • bedre kontroll av de europeiske arbeidsmarkedet og foreslår å opprette et sosialt Europol
  • etablere et europeisk sosial idkort
  • etablere et register for ordregivere og hovedentreprenører
  • lage et tydelig skille mellom en ekte selvstendig og en arbeidstaker
  • etablere strenge nasjonale kontrollsystemer

Bygningsføderasjonen ble oppfordret til å komme med bevis på sosial dumping og utplassering og hvordan dagens regulativ blir brukt av blant andre postkasseselskaper for å unngå å betale skatter og avgifter.

Pressemelding fra EFBWW/EFBT.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.