Markeringer for palestinsk stat

- innholdet kan være utdatert

I Oslo har Fellesutvalget for Palestina, Palestinakomiteen i Oslo og Palestinakomiteen i Norge gått sammen om en markering på Eidsvolds plass, Stortinget, kl. 14.000 – 15.00. Arrangørene mener at den norske regjeringa og FN må ta ansvar. En norsk stemme i FN for en uavhengig og selvstendig palestinsk stat er et skritt i riktig retning for å få til stabilitet for Palestina og Israel.
Parolegrunnlaget for nasjonale markeringer
• Anerkjenn en selvstendig palestinsk stat
• Opphev okkupasjonen
• Avskaff Israels ulovlige bosettinger
Appellanter i Oslo
Yasser Najjar, palestinsk ambassadør i Norge
Gerd Kristiansen, nestleder LO
Marit Skjeggestad, dr.theol., prest, Ris kirke
Gustav, Blitz
Truls Wickholm, stortingsrepresentant, Ap
Kjellfrid Blakstad, AU, Fagforbundet
Orrvar Dalby, fung. generalsekretær, Norsk Folkehjelp
Torgeir Rebolledo Pedersen, dikt
G-Town, hip-hop frå Jerusalem

Konferansier er Line Khateeb, leder av Palestinakomiteen
Tilsluttede organisasjoner
Norsk Folkehjelp, Oslo SV, SV, LO i Oslo, Fellesorganisasjonen, Industri Energi, Fellesorganisasjonen, El & IT Forbundet, Norges Kommunistiske Parti, Ungkommunistene, Fagforbundet TeoLOgene, Sosialistisk Ungdom, Rød Ungdom, Rødt, Blitz, Fagforbundet, AUF, Senterungdommen, Oslo Grafiske Fagforening, Norsk Transportarbeiderforbund og Fredsinitiativet.