Manifest årskonferanse 2011

- innholdet kan være utdatert

Det er nå mer enn 250 deltakere påmeldt på konferansen, og deltakerantallet stiger hver dag. I fjor deltok mer enn 600. I år kan det bli fullt.
I tillegg til de som er nevnt kommer Anette Trettebergstuen (Ap), Gudmund Hernes (Fafo), Magnus E. Marsdal (Manifest Analyse), Lisbeth Normann (Norsk Sykepleierforbund), Steinar Westin (Professor i sosialmedisin) og Inga Marte Thorkildsen (SV) til konferansen.
Se mer informasjon og foreløpig program på Manifest Analyse sine sider.