Manifest Analyse:Myter og fakta om sykelønn

Publisert: 22.01.10
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Fakta ifølge Manifest Analyse:

  • Det stemmer ikke at sykefraværet i 2009 var rekordhøyt. Fraværet var lavere enn ved starten av 2000-tallet og ligger rundt samme nivå som da sykelønnsordningen ble innført i 1978.
  • Det stemmer ikke at nordmenn har unormalt høyere sykefravær enn andre. SSBs modell viser at det er Norges høyse sysselsetting, med særlig mange kvinner og eldre i arbeid, som forklarer tallene.
  • Sykelønna setter heller ikke utgiftsrekord: Statens utgifter til sykelønn som andel av brutto nasjonalprodukt (BNP) er godt under nivået fra tidlig 2000-tall.
  • Kravet om 20 prosent kutt i sykefraværet tilsvarer rundt 7,5 milliarder kroner i årlig innsparing. Hvis det er et ønske om å styhrke velferdsstatens økonomiske ståsted med denne summen, kan dette gjøres på andre måter. Om det skal hentes inn 7,5 milliarder kroner ved kutt overfor sykmeldte eller ved skatteinngang fra de bedrestilte, er det et politisk valg.

Rapporten kan lastes ned – pdf-dokument.

Les mer om forhandlingene om IA-avtalen i FriFagbevegelse.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.