Mangler lærlingeplasser innen energi

- innholdet kan være utdatert

Energi Norge har hentet inn informasjon og tall om lærlingesituasjonen innen faget. Energi Norge gir ros til bedriftene som tar behovet for lærlingeplasser og nødvendigheten av framtidig kompetanse på alvor. Samtidig oppfordrer Energi Norge om at det gis plass til flere kvalifiserte søkere fra VK2.
Det er en oppfordring EL & IT Forbundet støtter.

Link til oversikt over lærlingesituasjonen.