Mangler i fagopplæringen

Publisert: 21.02.13

– innholdet kan være utdatert

Lærebedriftenes og fylkeskommunenes etterlevelse av opplæringslovens bestemmelser om kvalitetssikring og oppfølging av fagopplæringen er mangelfull. Det er også svakheter i den statlige oppfølgingen av fagopplæringen når det gjelder å føre tilsyn, sikre styringsinformasjon og forvalte læreplanene, konkluderer Riksrevisjonen i en ny undersøkelse.

Svak grunnkompetanse

Den peker på at læreplanene oppleves for omfattende i mange fag, og at de har uklare mål. Bedriftene på sin side er opptatt av gode resultater fra skoleopplæringen. Over halvparten av enkeltstående lærebedrifter og opplæringskontorer oppgir at svak grunnkompetanse fra skoledelen av opplæringen svekker bedriftens interesse for å ta inn lærlinger.

Riksrevisjonene peker også på at tilgangen på læreplasser er ikke tilstrekkelig. Dette gir økt risiko for at mange ungdommer ikke fullfører fag- og yrkesopplæringen.

LO enig med kommisjonen

– LO er enig med Riksrevisjonen i at forbedringspotensialet i norsk fag- og yrkesopplæring ligger i flere læreplasser og økt oppmerksomhet på kvalitet i opplæringen, sier LOs-nestleder Tor-Arne Solbakken i en kommentar til undersøkelsen.

– Tillitsvalgte i LO rapporterer om både gode og dårlige lærebedrifter, sier Solbakken.

Tas alvorlig

– Når Yrkesopplæringsnemnda ber fylkeskommunen om å se nærmere på lærebedrifter og opplæringskontorer med mistanke om mangelfulle opplærings- eller arbeidsforhold, må de ta disse på alvor. Det er viktig at det blir reagert raskt for å sikre lærlingene når det blir påvist mangler. LO og seriøse opplæringsbedrifter er opptatt av dette. avslutter Solbakken.

Les undersøkelsen hos Riksrevisjonen

Relevante artikler

Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.
Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.